top of page

PRAHA 2000

DOCUMENTARY FILM

TV2

28 MIN.

 

Synopsis:

9 bussedommer på bussen fra Bergen som har forskjellige utgangspunkt, men deler antipatien mot det IMF og Verdensbanken sin innflytelse på ulandspolitikken og den globale økonomien. De er unge, idealistiske og har en ikkevoldelig innstilling. Filmen følger dem i Praha under tumultene når store menger politi gyver løs på demonstrantene. 

Directors: Christer Fasmer

Producer: Lars Løge 

Photo: Christer Fasmer & Lars Løge

Editing: Eivind Tolås &

Johnny m Holmvåg

Status: Ferdigstilt 2002

Distribution: TV2

FINANCING
bottom of page