VI SOM STRIKKET LANDET

DOCUMENTARY FILM

NRK

58 MIN.

 

agave1bc
agave1bc

Synopsis:

Kvinneforeingane har mist ca 200.000 medlemmar dei siste 30 åra. Kvinnene har arbeidd i det stille og få kjenner til kor stor makt dei eigentleg har hatt i samfunnet. Kvinneforeiningar rundt om i Noreg har utretta ein formidabel innsats innan helse og sosialområdet. 
Vi følgjer to utrydningsatruga kvinneforeiningar på to ulike stadar i landet, og ser korleis dei trass gikt og høg alder, kjempar for å ha halde fram med dugnadsarbeidet.

Directors: Malin Korsnes 

Director assistent: Marianne Lovise Strand

Producer: Johnny Holmvåg

Manus: Malin Korsnes & Eivind Tolås

Photo: Anne Dorthe Kalve

Editing: TBA

Status: Premiere Desember 2011

  

FINANCING
nnfslogosmallb
nnfslogosmallb
frittordg
frittordg
nrklogoa
nrklogoa
nfilogosortg
nfilogosortg
vestnflogosortj
vestnflogosortj
nkrlogosvartpahva
nkrlogosvartpahva